Privacy Policy

Home / Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เจซีคลีนนิ่งเซอร์วิสเซส จำกัด ทำการค้าภายใต้ชื่อ เว็บไซต์ cleverkeys.net เพื่อบริการรับทำความสะอาดตามสถานที่ต่างๆ และส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ใช้บริการ ได้คำนึงถึงมาตราการปกป้องข้อมูลในทุกรูปแบบที่บริษัทฯ มีในครอบครองทั้งหมดตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เจซีคลีนนิ่งเซอร์วิสเซส จำกัด ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตามกฎหมาย มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 200/17-200/18 ม. 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

นโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) นี้ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการได้มา การใช้/ประมวลผล และการเก็บรักษา ข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ cleverkeys.net ของบริษัท ฯ เท่านั้น  โดยไม่รวมถึงบริษัทในเครือของเราซึ่งมีรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างกันจะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองแยกต่างหาก

บริษัท ฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและการให้บริการต่อสมาชิกหรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์ cleverkeys.net ในฐานะเจ้าของข้อมูล (“คุณ”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับเกี่ยวกับข้อมูลที่บริษัท ฯ เก็บรวบรวมและรักษาไว้ โดยอธิบายครอบคลุมถึงประเภท วัตถุประสงค์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประมวลผลและการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ อันได้แก่ ไอพีแอดเดรส (IP Address) คุกกี้ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ขณะที่ลงทะเบียนและใช้บริการเว็บไซต์ cleverkeys.net ของคุณ

คุณมีหน้าที่ต้องอ่านและรับทราบนโยบายนี้ทั้งหมดก่อนที่จะให้ข้อมูลใด ๆ กับบริษัท ฯ การใช้เว็บไซต์ cleverkeys.net หรือลงทะเบียนการขอใช้บริการและกิจกรรมอื่น ๆ ของเรา โดยคุณจะต้องให้ความยินยอมผ่านการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในการอนุญาตให้บริษัท ฯ รวบรวม ใช้และเก็บรักษาข้อมูลของคุณตามที่กำหนดไว้ตามนโยบายนี้

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลของคุณประการใด โปรดติดต่อโดยส่งเป็นจดหมายหรือคำร้องผ่านทางอีเมลมาที่ cleverkeys.contact@gmail.com

ข้อมูลที่เรารวบรวม

แหล่งข้อมูล

เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณหรือข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์การใช้งานของคุณจากคุณโดยตรงเท่านั้น ตราบเท่าที่คุณอนุญาตโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยให้เราใช้ประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง

 • เว็บไซต์  cleverkeys.net
 • อุปกรณ์ของผู้ใช้ (คอมพิวเตอร์ และ/หรือ โทรศัพท์มือถือ) 

ประเภทของข้อมูล

จากแหล่งข้อมูลข้างต้น ข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวมมีดังนี้:

 • ชื่อ
 • นามสกุล
 • รูปภาพโปรไฟล์ / ภาพถ่าย (ไม่บังคับ)
 • ที่อยู่อีเมล
 • ที่อยู่จริง
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • โปรไฟล์ (member_ID, public_profile, รูปโปรไฟล์และที่อยู่อีเมล)
 • เนื้อหาหรือข้อมูลเกี่ยวกับการโพสต์สินค้าหรือบริการโฆษณาบนแพลตฟอร์มของเว็บไซต์ cleverkeys.net รวมถึงคำอธิบายรูปถ่ายและข้อมูลติดต่อ
 • คุกกี้
 • ไอพีแอดเดรส (IP Address) 
 • ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
 • เนื้อหาหรือข้อมูลในเครื่องมือแชทที่มีอยู่บนเว็บไซต์ cleverkeys.net

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ดังต่อไปนี้:

 • ในขณะที่คุณกรอกข้อมูลเพื่อการลงทะเบียนเปิดบัญชีสมาชิกเว็บไซต์ cleverkeys.net หรือดูแลปรับปรุงข้อมูลบัญชีสมาชิกของคุณ หรือขอรับบริการต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มเว็บไซต์ cleverkeys.net ของเรา
 • การลงทะเบียนบัญชีสมาชิกเว็บไซต์ cleverkeys.net เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะที่คุณได้ให้ในแบบฟอร์มที่แสดงอยู่บนแพลตฟอร์มของเราเท่านั้น โปรดทราบว่าการเข้าถึงบัญชีของคุณผ่านเว็บไซต์เว็บไซต์ cleverkeys.net นั้นคุณต้องใช้รหัสผ่านที่คุณได้ตั้งขึ้นมาเอง ก่อนเข้าใช้งานซึ่งระบบของเว็บไซต์ cleverkeys.net สามารถเก็บบันทึกรหัสดังกล่าวในบัญชีสมาชิกของคุณได้จนกว่าคุณจะออกจากระบบ (log out) โดยการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ cleverkeys.net ของคุณในครั้งต่อไปหลังจากออกจากระบบแล้ว
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ รายละเอียด คำบรรยายสินค้าหรือบริการ รูปภาพ ที่ผู้ขายได้ให้หรือปรากฏบนแพลตฟอร์มเว็บไซต์ cleverkeys.net
 • ข้อมูลการสนทนาหรือข้อความระหว่างผู้ใช้งานที่ปรากฏในระบบสนทนา (Chat manu)

การเก็บข้อมูลใน Cookies

Cookies คือการเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ไว้ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เพื่อจดจำข้อมูล บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การเข้าสู่ระบบบัญชีของผู้ใช้, รายการสินค้าหรือหน้าร้านที่เข้าไปชม, รายการสินค้าที่มีการสั่งซื้อ เป็นต้น

ผู้ใช้สามารถเลือกลบ Cookies ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ออก หรือเลือกที่จะปิดเพื่อไม่ใช้ Cookies ได้ แต่ผู้ใช้ต้องยอมรับว่า การปิด Cookies นั้นจะทำให้ผู้ใช้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการบางอย่าง และอาจทำให้ใช้งานระบบต่างๆ ไม่ได้อย่างเต็มที่

เนื่องจากระบบจำเป็นต้องบันทึกข้อมูลระบบสามารถจดจำสินค้า ที่เคยเลือกซื้อไว้ได้ รวมไปถึงการจดจำสถานะการสั่งซื้อ หรือ บริการอื่นๆที่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบสมาชิกของเว็บไซด์ ก่อนจะนำข้อมูลที่ Cookies ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของเว็บไซต์ cleverkeys.net เพื่อปรับปรุงคุณภาพของเว็บไซด์ และการให้บริการของเราต่อไป

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • เว็บไซต์ cleverkeys.net จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามเห็นสมควร เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ รวมถึงสำรวจความคิดเห็นของคุณในกิจการหรือกิจกรรมของเว็บไซต์ cleverkeys.net
 • เว็บไซต์ cleverkeys.net ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้บันทึกหรือ เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับหมายจากทางราชการ หรือ ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลก่อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่เว็บไซต์ cleverkeys.net ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการ หรือกิจกรรมต่างๆของเว็บไซต์ cleverkeys.net เป็นต้น โดยเว็บไซต์ cleverkeys.net มีข้อกำหนดให้หน่วยงานที่ว่าจ้างดังกล่าว นั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เป็นความลับ และห้ามมิให้มีการนำข้อมูลเหล่านั้น ไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของเว็บไซต์ cleverkeys.net

สิทธิ์ในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทางเว็บไซต์จึงได้มีการกำหนดระเบียบภายในหน่วยงาน เพื่อกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น หมายเลขบัตรเครดิต ทางเว็บไซต์ cleverkeys.net ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวคือ การเข้ารหัสลับข้อมูลด้วยการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol

ข้อมูลอะไร ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้บ้าง?

ผู้ใช้บริการทั่วไปจะสามารถเข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลพื้นฐานต่างๆ และข้อมูลที่เปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปเห็นเท่านั้น เช่น ข้อมูลการให้บริการของเว็บไซต์ cleverkeys.net , ข้อความรายละเอียดสินค้า, เลือกชมรายการสินค้าเป็นต้น นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อไปยังบริการต่างๆ ของเว็บไซต์ cleverkeys.net ได้ทุกบริการ สำหรับสมาชิกเว็บไซต์ cleverkeys.net เมื่อเข้าสู่ระบบ จะสามารถดูและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกได้ รวมไปถึงข้อมูลการซื้อขายย้อนหลัง, ข้อมูลเครือข่ายของสมาชิกเอง, ทำการสั่งซื้อสินค้า, ตรวจเช็ครายการสินค้าที่สั่งซื้อ รวมทั้งยังสามารถโพสต์ข้อความเพื่อแสดง ความคิดเห็นต่อร้านค้าหรือรายการสินค้าในชิ้นนั้นได้อีกด้วย เป็นต้น

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขการใช้งาน

เว็บไซต์ cleverkeys.net อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขการใช้งาน โดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ

ดังนั้นทางเว็บไซต์ cleverkeys.net จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขการใช้งานทุกครั้งที่ได้มีการเข้าสู่ระบบ หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ cleverkeys.net เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆภายในเว็บไซต์ ได้อย่างถูกต้อง

ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทางเว็บไซต์ cleverkeys.net ยินดีที่จะตอบทุกข้อสงสัย รับฟังทุกข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์ cleverkeys.net ต่อไป